Użytkowanie:

 • Wszystkie noże Masahiro są ekstremalnie ostre, zalecamy zatem użytkowanie z należytą ostrożnością.
 • Do krojenia używaj drewnianych lub wykonanych z tworzywa desek do krojenia.
 • Nie używaj noży do innych celów niż spożywcze.  
 • Noży Masahiro nie należy używać do rąbania, piłowania kości czy zamrożonych produktów (z wyjątkiem serii do tego przeznaczonej).
 • Na nożach wykonanych ze stali wysokowęglowej (zawartość węgla powyżej 1%) w trakcie użytkowania mogą pojawić się przebarwienia w postaci tzw. szlachetnej patyny.
 • Umyj nóż przed pierwszym użyciem zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Konserwacja:

 • Myj nóż w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
 • Po umyciu wytrzyj nóż do sucha.
 • Nie należy myć noży w zmywarkach. Niszczą one krawędź tnącą.
 • Noże wykonane ze stali wysokowęglowej (zawartość węgla powyżej 1%) po umyciu należy naoliwić lub konserwować innym preparatem zapobiegającym powstawaniu rdzy. 

Ostrzenie:

 • Zaleca się ostrzenie noży na kamieniach naturalnych lub syntetycznych.
 • Do codziennej pielęgnacji można stosować ręczne ostrzałki ceramiczne.

Przechowywanie:

 • Przechowuj noże w bezpiecznym, z dala od dzieci miejscu.
 • Do przechowywania można stosować listwę magnetyczną lub blok na noże.
 • Przechowując noże w szufladzie zakładaj osłonki na ostrza.

Gwarancja:

 • Okres ograniczonej gwarancji wynosi pięć lat i rozpoczyna się w dniu zakupu. Obejmuje wady konstrukcyjne i materiałowe.
 • Ograniczona gwarancja nie obejmuje: normalnego zużycia, takiego jak zadrapania, otarcia, lub zmiana koloru, wad zaistniałych wskutek niewłaściwego użytkowania, usterek lub uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub z zaleceniami, niewłaściwej pielęgnacji, zaniedbań i wypadków, takich jak upuszczenia lub zgniecenia.